9 SEPTEMBER 2019, AV DAVID JONSSON

Sömnbrist påverkar din kroppssammansättning NEGATIVT

Tillräckligt med sömn är viktigt både för att hålla sig frisk och för att hålla en hälsosam kroppsvikt. Effekterna tar dock inte slut där. Mycket talar även för att goda sömnvanor är viktigt för att få bra resultat från sin viktminskning.

I en välciterad och välkontrollerad studie från 2010 fick 10 stycken överviktiga individer under två stycken separata tvåveckorsperioder ligga på ett kaloriunderskott samtidigt som de fick sova antingen 5.5 timmar per natt eller 8.5 timmar. Samtliga deltagare fick alltså genomgå bägge interventionerna. Deras energiförbrukning mättes och maten anpassades för att säkerställa att energiunderskottet blev det önskade.

Viktminskningen hos deltagarna under de två perioderna blev väldigt lika – ungefär 3 kg. Däremot förekom det markanta skillnader i hur kroppssammansättningen förändrades beroende på hur mycket de sov.

När deltagarna fick sova 5.5 timmar tappade de endast 0.6 kg fettmassa och hela 2.4 kg fettfri massa – dvs blygsamma 25 % av viktförlusten utgjordes av fett. När de däremot fick sova 8.5 timmar bestod viktminskning av 1.4 kg fettmassa och “enbart” 1.5 kilo fettfri massa – här utgjordes alltså 56 % av viktförlusten av fett. Man såg även att energiförbrukningen i vila var nedsatt hos deltagarna efter att de fått sova 5.5 timmar. 8.5 timmar var således den solklara vinnaren.

Att bevara – och om möjligt öka – sin fettfria massa under en period av energiunderskott är väldigt viktigt för att bli nöjd med sina resultat, för att förbättra hälsan samt för att lättare kunna hålla den nya vikten framöver. Att sova tillräckligt verkar onekligen vara en viktig parameter för detta ändamål.

Referenser:

Insufficient sleep undermines dietary efforts to reduce adiposity. 2010