1 SEPTEMBER 2019, AV EMANUEL VALL

Mer muskler – bättre hälsa!

En god muskelkostym livet ut är oerhört viktigt ur ett hälsoperspektiv. Den här artikeln förklarar varför!

Att styrketräna har blivit allt mer populärt på senare tid. Vissa vill öka sin muskelmassa av rent estetiska skäl medan andra gör det med förhoppning om att förbättra sin idrottsliga prestation. Det som många dessvärre inte känner till – eller sällan tänker på – är att en god muskelkostym livet ut också är oerhört viktigt ur ett hälsoperspektiv.

Muskler spelar nämligen en avgörande roll dels för kroppens rörelseförmåga, kraftproduktion och metabola hälsa. För lite muskelmassa ökar även risken för flertalet sjukdomar – bland annat diabetes typ II och hjärt- och kärlsjukdom. Svaga muskler och frånvaro av styrketräning innebär dessutom en ökad fallrisk och ett svagare skelett. Faktum är att mängden muskelmassa – och muskelstyrka – är en av de bästa prediktorerna vi har för att uppskatta livslängd!

En större muskelmassa medför även att kroppens energiförbrukning ökar, både vid vila och vid aktivitet. Samtidigt bidrar den ökade muskelmassan till en ökad ork vilket ger dig större möjligheter att vara aktiv i vardagen och således förbränna mer energi den vägen också. Att bevara och gärna öka sin muskelmassa är således en nyckelfaktor för den som önskar uppnå en god och bestående viktreduktion.

Dessvärre är det många idag som pga inaktivitet, frånvaro av styrketräning och upprepade felaktiga viktminskningsförsök går runt med en för låg andel muskelmassa. Från det att vi är 50 minskar dessutom muskelmassan generellt med 0.5-1 % per år – och om vi inte underhåller den påbörjas förlusten betydligt tidigare än så. Att vända denna trend och kanske rentav motverka den helt gör således under för både ens hälsa och livskvalité!

Oavsett vem du är eller vad du vill uppnå så finns det oerhörda vinster med att styrketräna regelbundet. Mer muskler – bättre hälsa!

Referenser:

Hotfiel et al. Advances in Delayed-Onset Muscle Soreness (DOMS): Part I: Pathogenesis and Diagnostics.  2018