9 SEPTEMBER 2019, AV EMANUEL VALL

Antal set för maximal muskeltillväxt

Hur mycket bör man träna för att få så bra resultat som möjligt av sin styrketräning? Den här artikeln belyser en studie som behandlat just denna frågeställning.

Hur många set man bör utföra för att få bra resultat från sin styrketräning har länge varit ett omdiskuterat ämne. På senare tid har det dock publicerats mycket forskning inom just det området vilket successivt har gett oss en allt mer klar bild av vad som gäller.

Den samlade litteraturen på området talar för att det existerar ett graderat dosförhållande mellan antal set och muskeltillväxt,  med andra ord – ju fler set som utförs desto bättre resultat. Med största sannolikhet finns det dock en “tröskel” då fler set ej längre ger någon större ökning av muskelmassan, utan snarare kan bli kontraproduktivt på grund av överträning. Exakt var denna gräns går är däremot inget som man i forskningen ännu har kunnat fastställa.

Det står också klart att vad som är den optimala träningsvolymen för muskeltillväxt är högst individuellt, där genetik, träningserfarenhet, stress, kost- och sömnvanor bara ett fåtal exempel på faktorer som påverkar. Man rekommenderar dock att den som strävar efter att maximera sina resultat bör utföra minst 10 set i veckan per muskelgrupp. Det tycks ur tillväxtsynpunkt också vara fördelaktigt att dela upp denna mängd set på två separata träningstillfällen utspritt under veckan, kanske framförallt om den totala veckovolymen är än högre än så.

Viktigt att poängtera är att även om 10+ set/muskelgrupp/vecka tycks vara det optimala så kan man självklart få fina resultat från sin styrketräning med en lägre träningsdos än så. Man har exempelvis kunnat påvisa goda ökningar i muskelmassa med så lite som <4 set per vecka och muskelgrupp, vilket såklart är goda nyheter för den som inte har lika mycket tid att lägga på träningen.