9 OKTOBER 2019, AV EMANUEL VALL

Åldrande medför muskelförlust

Människan tappar både styrka och muskelmassan med åldern (sarkopeni) . I denna artikel går vi kort igenom denna process och vad man kan göra för att bromsa sarkopenins framfart.

“Sarkopeni” är ett tillstånd som beskriver hur vi människor tappar vår muskelmassa med åldern. Exakt när i livet denna degenerativa process börjar är ytterst individuellt, men studier har visat att inaktiva personer kan börja förlora sina muskler redan vid 30 års ålder. Efter 50 års ålder förlorar människan i snitt 0.5-1% av sin muskelmassa per år. Sarkopeni karaktäriseras huvudsakligen av en förlust av muskulaturens typ II fibrer (de snabba, starka, explosiva muskelfibrerna) med liten, eller ingen, förlust av de uthålliga typ-I fibrerna. 

Förenklat sker detta pga av att kroppens anabola (uppbyggande) system nedregleras samtidigt som de katabola (nedbrytande) system uppregleras. Detta leder i sin tur att muskelproteinsyntesen (nybildning av muskelprotein) minskar, samtidigt som proteinnedbrytningen ökar. Nettoresultatet av detta innebär en förlust av muskelmassa. 

Utöver nedbrytningen av musklerna i sig medför åldrandet även en minskad neural kapacitet – med andra ord nedregleras även vårt nervsystem som då blir allt sämre på att “kommunicera med muskulaturen”. Eftersom både andelen muskelmassa och nervsystemets kapacitet spelar roll för kroppens förmåga att skapa kraft, går således förlust av styrka (dynapeni) än snabbare än sarkopenin. Den åldersrelaterade förlusten av styrka sker därför oftast 1.5-5 gånger så snabbt som förlusten av muskelmassa.

Att den neuromuskulära funktionen försämras med åldern är ett stort problem värt att uppmärksamma. Muskelmassa och styrka är nämligen två av de bästa utfallsmått vi har för att uppskatta människors livslängd, risk för åldersrelaterade sjukdomar och funktionsnedsättning –  med andra ord, ju starkare man är desto större sannolikhet att man lever ett långt hälsosamt liv. Att upprätthålla muskelfunktionen bör därmed vara en av de mest fundamentala prioriteringarna vi har!

Även fast dessa nedbrytande processer (sarkopeni och dynapeni)  inte går att motverka helt, då de är en naturlig del av åldrandet,  finns det som tur är effektiva metoder att ta till för att åtminstone bromsa dess framfart. 

Den mest effektiva metoden för detta  är styrketräning!

Referenser:

McLeod et al. Live strong and prosper: the importance of skeletal muscle strength for healthy ageing. Biogerontology. 2016 Jun;17(3):497-510

Borde et al. Dose–response relationships of resistance training in healthy old adults: a systematic review and meta-analysis. Sports medicine. 2015 Dec 1;45(12):1693-720.

Hepple et al. Innervation and neuromuscular control in ageing skeletal muscle. The Journal of physiology. 2016 Apr 15;594(8):1965-78.